Medlem

factsInnan du blir medlem bör du ta del av föreningens stadgar. För att bli medlem måste du också betala medlemsavgift. Medlem i föreningen kan den bli som står bakom föreningens ändamål och som vill stödja dess verksamhet. Vem som helst kan bli medlem – patienter, föräldrar, anhöriga osv. 

Vi garanterar att dina personuppgifter behandlas under sträng sekretess. Medlemsregistret får endast finnas hos ordförande, sekreterare och kassör, som ansvarar för att uppgifterna inte delges obehöriga.

Vi anordnar även konferenser och möten för patienter och anhöriga i samverkan med läkare inom området sköldkörtelsjukdomar.

Bli medlem

Medlemsavgiften är 250 kr/år.

Pengarna sätts in på konto nr 6000 450 492 621 eller IBAN: SE31 6000 0000 0004 5049 2621.

Obs! Du måste ange ditt namn och en fungerande e-postadress.

Skicka gärna även ett mejl till vår e-post: info (at) skoldkortel.se.

Därefter bekräftar vi ditt medlemskap.

Medlemsavgift som betalas in gäller även för 2018.