Välkommen till Svenska Sköldkörtelförenings hemsida!

Skoldkortel

Svenska Sköldkörtelföreningen är en rikstäckande, opolitisk, fristående och oberoende patientföreningen med syfte att tillvarata sköldkörtelpatienternas intressen.

Föreningen har funnits sedan 1993. Den är öppen för alla som önskar stödja föreningen ideellt, ekonomiskt eller på annat sätt.

Föreningen har till syfte att verka för att underlätta och främja kontakter mellan medlemmarna så att de kan utbyta erfarenheter och stödja varandra, att sprida evidensbaserad information, att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i samhället och att bevaka forskning inom området.

Föreningen vill också stödja medlemmarna och deras anhöriga bl.a. genom mötesverksamhet och olika samtalsformer. Vi förmedlar aktuell medicinsk information om sköldkörtelsjukdomen och de behandlingar som finns att tillgå samt om den forskning som sker på detta område.

Svenska Sköldkörtelförening anordnar medlemsträffar med föredrag kring sköldkörtelsjukdomar, sköldkörtelcancer och om hälso- och friskvård m.m.

Ytterligare information om föreningen får du med hjälp av knapparna upptill!

Stöd till forskningen

Svenska Sköldkörtelföreningen vill utgöra en pådrivande kraft med syfte att öka forsknings insatserna för just vår sjukdom. Föreningen har under senare år stött ett antal angelägna forskningsprojekt om sköldkörtelsjukdomar.

Om sköldkörteln

Kanske har du redan fått vår broschyr, om inte, kan du klicka på och läsa hela broschyren som PDF-fil. För att kunna läsa PDF filer måste du installera Adobe Acrobat Reader på din dator, den kan du ladda hem här.

Mer information om sköldkörtel och sköldkörtelsjukdomar hittar du under knappen Sköldkörtel, Länkar och Nyheter. Där finns också en förteckning över några böcker som handlar om sköldkörtel och sköldkörtelsjukdomar.

Top